Cupping & Hijama - Safae Esthetics

Cupping & Hijama

Wat is cupping?

Cupping is de Engelse benaming van het Arabische geneeskundige ‘Hijama’. Cupping is een methode waarbij een glazen of plastic kopjes (cups) op bepaalde punten op het lichaam geplaatst wordt, waarna de huid vacuum getrokken wordt. Het effect is dat het lichaam een betere doorbloeding krijgt en dat afvalstoffen beter afgevoerd worden. Cupping is ontwikkeld om toxines (gifstoffen) en spierkrampen vanuit diepere lichaamsweefsels naar het huidoppervlak te trekken.
Wanneer lichaamsenergie geblokkeerd raakt, functioneert een cel minder goed en hopen gifstoffen zich op. De pijn die we ervaren impliceert een blokkade in de energiestroom van gelijk welk deel van het lichaam.

Cupping is een vorm van bindweefselmassage, waarbij de cup vacuüm wordt getrokken op het lichaam. Hierdoor worden spieren en huid goed gevoed en ontdaan van afvalstoffen, hetgeen een diepe ontspanning geeft. Cupping heft blokkades in energiestromen op.

Bij cupping kunnen diverse technieken worden toegepast:

Wet cupping

Wet cupping houdt in dat onze specialist met behulp van een kleine canule mini prikjes maakt en daarop direct de cups plaatst. Doordat de cup de huid vacuüm trekt wordt tevens uit de kleine prik plekjes bloed gezogen. Deze methode heeft een intensere werking dan de droge techniek. De afvalstoffen worden direct uit het lichaam gezogen. Na een cupping behandeling kan er lokaal een rode of een paarse ronde plek te zien zijn. Dit is een normaal verschijnsel, welke na een week zal verdwijnen. Nadat de roodheid is verdwenen zal er verbetering in de symptomen optreden.
Het verdwijnen van de kringen gaat meestal in gelijke mate op met de verbetering van de klachten.
Deze roodheid beschouwt men als lokale bloedstagnatie.
Er zijn wellicht meerdere sessies nodig voor dat u profijt heeft van de behandeling. Al is pijnverlichting meestal direct merkbaar.

Wet cupping is niet geschikt voor mensen met hartproblemen, bloedingen, zwangere vrouwen en vrouwen die in hun menstruatie periode zitten. Dry cupping massage is wel mogelijk.

Dry cupping

Is in wezen hetzelfde als wet cupping (hijama). Het grote verschil is dat er bij deze methode geen prikjes in de huid worden gemaakt en er komt dus ook geen bloed vrij.

Beide cupping-massages gaan gepaard met een ontspannende Arabische Massage.
De massage is echter wel afhankelijk aan de soort cupping die u kiest en de lichamelijke klachten die u heeft.

* Cupping is een vorm van bindweefselmassage, waarbij de cup vacuüm wordt getrokken op het lichaam.
Hierdoor worden spieren en huid goed gevoed en ontdaan van afvalstoffen, hetgeen een diepe ontspanning geeft.
Cupping heft blokkades in energiestromen op.

Duur Prijs
Cupping therapie/Hijama 60 min. € 65,00
BEL ONS